Obchodní podmínky

Zakoupením účasti na školeni Prodávejte na Facebooku potvrzuje Uživatel i Poskytovatel školení svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem školení je:
INT, s.r.o.
Tuřanka 115
Brno
62700
IČO: 25579711
DIČ: CZ25579711

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila účast na školení Prodávej na Facebooku, resp. jeho videozáznam.

1. Obecné podmínky

1.1 Školení Prodávej na Facebooku pořádá společnost INT, s.r.o. dále jen Poskytovatel
1.2 Zájemce, který si zakoupí účast na školeni prodávej na Facebooku se nazývá Uživatel.
1.3 Objednávka účasti na školení je závazná. Ihned po objednání bude uživateli vystavena zálohová faktura, se splatností 7 dní převodem na účet 1102977001/5500. Po jejím uhrazení bude uživateli vystaven daňový doklad.
1.4 Pokud uživatel nezaplatí zálohovou fakturu do termínu konání objednaného školení vyhrazuje si Poskytovatel právo znemožnit tomuto Uživateli účast na školeni Prodávej na Facebooku.

2. Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Uživatel má právo bez udání důvodu do 7 dnů od absolvování školení požádat o zrušení svého závazku a vrácení peněz.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

4. Ceny

4.1 Cena účasti na školení Prodávej na Facebooku je stanovena na 3990,-Kč bez 21 % DPH. V rámci této ceny obdrží Uživatel právo
– účasti na školení pro objednaný počet osob
– poskytnutí video záznamu školení
– na volný přístup k programu Feesy po dobu 30 po sobě jdoucích dní / 1 měsíc/ od prvního
přihlášení
– na 50% slevu na první následnou konzultaci ze strany školitelů, pana Jana Bartoše
a pana Milana Třísky

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Uživatelé, kteří si objednali školeni Prodávejte na Facebooku souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci dalších aktivit školitelů, k zasílání novinek a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.